Algemene voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijving is voldaan.
 • Wisselen van afstand is maximaal 1x mogelijk. Het verschil aan inschrijfgeld wordt niet geretourneerd. Als er naar een langere afstand wordt gewisseld, moet het verschil aan inschrijfgeld worden betaald.
 • Wisselen van editie in hetzelfde jaar is mogelijk tot 30 dagen voor het evenement. De kosten hiervoor bedragen € 4,00.
 • Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de Devil’s Trail, minus inhouding van administratieve kosten (€5,00 per trail) mits geldige medische reden en geldige geneeskundige verklaring van de huisarts.
 • Het startbewijs kan worden overdragen tot een week voor de wedstrijd. De deelnemer dient zelf een andere kandidaat aan te dragen en de volgende gegevens door te geven: Naam, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mail adres, afstand. De kosten van het overdragen bedragen €2,50. Zodra het geld is overgemaakt, zal de wijziging worden doorgevoerd.
 • Bestellingen, zoals shirts en andere merchandise, kunnen op de dag van het evenement worden afgehaald. Als de deelnemer dit niet doet, kan de bestelling na het evenement verzonden worden. Hiervoor worden €5,00 administratie- en verzendkosten gerekend.
 • Deelname aan de trail en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden zonder de organisatie te verwittigen.
 • Minimum leeftijd: De minimum leeftijd is 12 jaar, uiteraard krijgen deelnemers van jonger dan 18 jaar geen biertje bij de finish, maar wel een sapje of frisdrank.
 • Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over deugdelijke schoeisel.
 • U bent in goede conditie en gezondheid. Bij twijfel overlegt u met uw huisarts en stuurt u een kopie van uw doctorsverklaring naar de organisatie (info@devilstrail.nl).
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een recreatieve prestatietrail.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Er wordt enkele weken voor het evenement een deelnemerslijst gepubliceerd op de Devil’s Trail website waarin de deelnemer’s, woonplaats en vereniging worden vermeldt.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de Devil’s trails in de twee volgende jaren.
 • Oversteken: Tijdens de trail worden een aantal wegen overgestoken. Op deze wegen kan soms hard worden gereden, om die reden zal de organisatie begeleiders neerzetten om de oversteek zo veilig mogelijk te maken. De deelnemers lopen voor eigen risico, dus zullen zelf bij de oversteken ook goed op moeten letten en de geldende verkeersregels in acht moeten nemen.
 • S(up)port for Nature: Devil’s Trail past het natuurzorgsysteem ’S(up)port for nature’ toe om er voor te zorgen dat het evenement veilig is, zo min mogelijk schade aan de bodem en de natuur teweegbrengt en zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor bezoekers en omwonenden.
 • Tijdwaarneming: Er is elektronische tijdwaarneming aanwezig. Hierdoor ontvangen deelnemers naast hun finishtijd een persoonlijke video’s, foto’s, een certificaat en veel leuke persoonlijke statistieken.
 • Honderd procent van het vaste bedrag per deelnemer (minimaal €1,00 per inschrijving) gaat naar het goede doel. Een deel van de extra bijdrage wordt gebruikt om de kosten van het goede doel te dekken .
 • Er wordt een uitslag gemaakt, naam, woonplaats van deelnemer zal op internet openbaar worden gepubliceerd. Als u niet in de uitslag opgenomen wilt worden, dan kunt u zonder timing chip lopen.
 • Foto’s en filmpjes van deelnemers worden op internet openbaar gepubliceerd. Als u niet op foto’s of video wilt staan, adviseren wij om niet mee te doen aan Stichting Ox evenementen.
 • De Devil’s Trail geeft geen informatie door aan derden.
 • Deelnemers worden middels digitale nieuwsbrieven en de website geïnformeerd over het evenement en hebben de plicht deze informatie tot zich te nemen. Er worden maximaal 5 nieuwsbrieven per editie ge-emaild.
 • AVG: Afmelden voor de algemene nieuwsbrief (max. 5 mails per jaar) kan via deze link: http://stichtingox.nl/nieuwsbrief/uitschrijvennieuwsbrief.php
 • Mocht u geen post en/of geen telefoon van Natuurmonumenten willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een briefje te sturen naar: Postbus 9955, 1243 ZS ’s-Graveland, of door een e-mail te sturen naar ledenservices@natuurmonumenten.nl.
 • Mocht u geen post en/of geen telefoon van Salomon willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een briefje te sturen naar: Handelsweg 6, 3707NH, Zeist , of door een e-mail te sturen via het contact formulier: http://www.salomon.com/nl/contact.html.